Polityka Plików Cookies

 1. Definicje
  1. Administrator – administratorem serwisu internetowego jest Katarzyna Iwańczuk prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Katarzyna Iwańczuk - Akademia Psorbona”, ul.Krótka 26 c, 05-311 Górki, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP 113-213-03-03;
  2. Cookies – dane informatyczne, niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach , za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze strony internetowej Administratora.
  3. Urządzenie – elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do strony internetowej Administratora.
  4. Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym może być zawarta Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 2. Stosowanie plików cookies
  1. Administrator za pośrednictwem strony internetowej wykorzystuje pliki cookies.
  2. Informacje zgromadzone na podstawie plików cookies wykorzystywane są w celu właściwej optymalizacji działania strony internetowej, a także w celach statystycznych oraz reklamowych.
  3. Pliki cookies rejestrują aktywność Użytkownika strony internetowej, rozpoznając urządzenie, dzięki czemu storna internetowa jest wyświetlana w sposób dostosowany do indywidualnych preferencji użytkownika.
  4. Stosowane na stronie internetowej rozwiązania są bezpieczne dla urządzeń Użytkowników korzystających ze strony internetowej Administratora. Nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń Użytkowników niebezpiecznego lub złośliwego oprogramowania.
  5. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
   1. Cookies sesyjne: to pliki, które przechowywane są na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie żadnych danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.
   2. Cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje usunięcia ich z urządzenia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie żadnych danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia użytkownika.
 • SPOSOBY OKREŚLENIA WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA LUB UZYSKIWANIA DOSTĘPU DO COOKIES
  1. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu pików cookies do swojego urządzenia. W przypadku wybrania tej opcji korzystanie z serwisu będzie możliwe, ale nie będą dostępne funkcje, które do działania wymagają plików cookies.
  2. Użytkownik może samodzielnie i w każdym momencie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa powyżej, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawnie te mogą zostać zmienione w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowych zamieszczeniu plików cookies w urządzenia. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
  3. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies, korzystając z funkcji dostępnych w przeglądarce internetowej, której używa.
  4. Ograniczenie stosowani plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Administratora.