Maria Majka Habrowska

Behawiorystka, zoopsycholog, wykładowczyni

Od wielu związana ze zwierzętami, w szczególności psami i kotami na różnych płaszczyznach zawodowych. Jako zoopsycholog prowadzi praktykę behawioralną psów i kotów, zajmuje się terapią psów agresywnych. Jako technik weterynaryjny, asystuje przy różnych zabiegach, pracując w lecznicy weterynaryjnej. Swoje doświadczenie w tym kierunku rozwijała zarówno w kraju jak i za granicą.

Majka to także doświadczona wykładowczyni, mająca na swoim koncie ogromną ilość prezentacji i wykładów,  które z ogromnym powodzeniem prowadzi od przeszło 10 lat. Wykłada na podyplomowych studiach SGGW „Pies w społeczeństwie", a także na Rocznym Studium: „Kot-zachowania prawidłowe i zaburzenia behawioralne" na Uniwersytecie Warszawskim, oraz na kursie zawodowym Zoopsycholog w Prywatnym Centrum Kształcenia Zawodowego w Warszawie.

Jest także organizatorem wielu spotkań międzynarodowych prelegentów, a także członkiem Polskiego Towarzystwa Etologicznego, Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego, członkiem i założycielem SWMB (Stowarzyszenie Weterynaryjnej Medycyny Behawioralnej), a także ESCVE (European Society for Veterinary Clinical Ethology).

Wolontariuszka, działaczka na rzecz zwierząt, która swoją wiedzę przekazuje w różnych publikacjach medialnych w Polsce i na świecie.

W życiu codziennym towarzyszą jej - Fufu i banda kotów ;)

Ukończyła:

- Studia Podyplomowe Psychologia Zwierząt, SWPS, Warszawa;
- Uniwersytet Warszawski, Uprawnienia pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczycielskiego;
- Prywatne Centrum Kształcenia Zawodowego Technik weterynarii, Warszawa.

Brała udział w szkoleniach, seminariach, konferencjach:

- wolontariat w Schronisku dla Zwierząt na warszawskim Paluchu;
- udział w I Międzynarodowej Konferencji Naukowej: „Dogoterapia a realia dnia dzisiejszego", Fundacja Cze-Ne-Ka, Warszawa;
- udział w kursie „Podstawy Dogoterapii" - Fundacja Dogtor, Gdynia;
- udział w szkoleniu „Dogoterapia w pracy z dzieckiem" - Stowarzyszenie Dobry pies;
- udział w warsztatach pt: „Terapia z udziałem psa" - Fundacja Przyjaciel, Warszawa;
- udział w Międzynarodowym Seminarium: „Pies i człowiek - odwieczni przyjaciele" - Fundacja Cze-Ne-Ka, Warszawa;
- I Kongres Polskiego Towarzystwa Etologicznego, Warszawa;
- udział w Międzynarodowej Konferencji „20 lat Dogoterapii w Polsce" - Fundacja Cze-Ne-Ka, Warszawa;
- udział w szkoleniu „Podstawy dogoterapii"- Fundacja "Pies dla Stasia", Warszawa;
- udział w seminarium Gwen Bailey „Psy schroniskowe -poadopcyjne problemy behawioralne", Poznań;
- udział w V Międzynarodowym Seminarium Hipoterapeutycznym: „Z koniem łatwiej" - Polskie Towarzystwo Hipoterapeutyczne, Warszawa;
- udział w seminarium Alexy Capra „Testy behawioralne w procesie adopcji", Kraków;
- udział w wykładzie prof. Adama Miklosiego pt: „Dogs as models for studying social cognition: Advantages and disadvantages" - Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Jastrzębcu k.W-wy;
- udział w seminarium: „Pies w edukacji, terapii i profilaktyce" - Fundacja Pies dla Stasia;
- udział w konferencji pt: „Etologia i nauki behawioralne: od wioślarki planktonowej do człowieka" - Uniwersytet Warszawski, Warszawa;
- udział w seminarium Cristiny Muro pt: „Nie tylko Dogoterapia", Kraków;
- udział w seminarium Alexy Capra pt: „Rehabilitacja psów agresywnych", Warszawa;
- udział w seminarium Grupy Technicy Weterynarii, SGGW, Warszawa;
- udział w Międzynarodowym kongresie BSAVA, UK;
- udział w „Overseas Behaviour Workshop Dogs Trust" ze Steven’em Goward’em, Białystok;
- udział w szkoleniu: „Kot - pierwsza pomoc, opieka i bezpieczeństwo" - Invicta A.Marks;
- udział w seminarium z Alexa Capra „Agresja społeczna psów", Warszawa Psia Wachta;
- udział w Seminarium z prof. Adamem Miklosi: „Co wiemy o psach", Reda;
- 5 lat COAPE w Polsce;
- udział w sympozjium VetCo: „Geriatria kotów" - Margie Schrek;
- udział w kursie: „Behawior kota. Profilaktyka zaburzeń behawioralnych" - Akademia Edukacyjna;
- udział w Akademii Medycyny Behawioralnej: „Lękliwy pies, złośliwy kot- częsty pacjent w gabinecie weterynaryjnym";
- udział w XXII Miedzynarodowym Kongresie Medycyny Weterynaryjnej Małych Zwierząt PSLWMZ;
- udział w warsztatach: „Praca z agresywnym psem" - Psia Edukacja;
- udział w kursie: „Fizjoterapia i rehabilitacja zwierząt domowych" - Pro Pharma Bydgoszcz;
- udział w Konferencji gastroenterologicznej Nestle Purna/ Warszawa;
- udział w XXIII Miedzynarodowym Kongresie Medycyny Weterynaryjnej Małych Zwierząt PSLWMZ , Warszawa;
- udział w seminarium „Emocjonalność psów i kotów, problem behawioralne i terapia" - dr Robert Falconer-Taylor, SGGW Warszawa;
- udział w seminarium Joela Dehasse: „Algorytmy postępowania w medycynie behawioralnej psów i kotów", Warszawa;
- udział w I Miedzynarodowej Konferencji Metody Treningu Zwierząt, SGGW Warszawa;
- udział w IV Kongresie Weterynaryjnej Medycyny Behawioralnej , Warszawa;
- udział w konferencji „Zaburzenia zachowania kotów" - Jon Bowen, Warszawa;
- udział w XXVI Międzynarodowym Kongresie Medycyny Weterynaryjnej Małych Zwierząt PSLWMZ, Łódź;
- wykład na seminarium SKP Wydział Rehabilitacji AWF „Dogoterapia w rehabilitacji" - Akademia Wychowania Fizycznego, Warszawa;
- wykład na seminarium SKP Wydział Rehabilitacji AWF, Studia Podyplomowe pt: „Dogoterapia w rehabilitacji" - Akademia Wychowania Fizycznego, Warszawa;
- wykład w Szkole Podstawowej nr 220 „Pies też się uczy", Warszawa;
- wykład na Konferencji Szkół Specjalnych „Pies - przyjaciel i terapeuta", Zabrze;
- wykład „Badania nad przywiązaniem ludzi do zwierząt-wyniki badań" na Międzynarodowym Seminarium „Pies dla niepełnosprawnych", Fundacja Cze-Ne-Ka, Warszawa;
- wykład „Kot w terapii" podczas I Pikniku Psychologicznego na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej, Warszawa;
- wykład „Felinoterapia" podczas II Pikniku Psychologicznego na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej, Warszawa;
- wykład „Terapia z udziałem zwierząt jako metoda motywująca i aktywizująca w pracy z dzieckiem o specyficznych potrzebach edukacyjnych", Centrum Edukacji Nauczycieli, Gdańsk;
- udział w posiedzeniu prof. dr hab. Wojciecha Kostowskiego: „Czy modele zwierzęce zwiększą naszą wiedzę o mechanizmie i terapii uzależnień?", Instytut Psychiatrii i Neurologii, Polskie Towarzystwo Etologiczne, Warszawa;
- wykład „Poziom hormonu stresu u psów pracujących" - Seminarium Naukowym Fundacja „Pies dla Stasia", Warszawa;
- wykład „Dobrostan psów w AAA/AAT" na Konferencji Naukowej „(Dogo)terapia czy pseudoterapia", Fundacja „Jak Mleczna Czekolada", Kraków;
- wykład „Behawioralne i fizjologiczne wskaźniki dobrostanu psów angażowanych w terapii i edukacji, na podstawie poziomu kortyzolu we krwi" na Kursie uzupełniającym dla Dogoterapeutów i Kynoterapeutów, Warszawa;
- wykład „Agresja jako wynik zaburzeń fizjologicznych u kotów" na seminarium: „Behawior kota-klucz do zrozumienia", Warszawa;
- wykład „Dlaczego koty gryzą ludzi" - spotkania naukowe PTETol, Warszawa;
- Studenckie koło naukowe PW „Antropomorfizacja - tendencja i mit";
- Studenckie koło naukowe PW „Wokalizacja kotów- sposób na nowa komunikację";
- wykład „Komunikacja wewnątrz i zewnątrz gatunkowa kotów w specyficznych warunkach schroniskowych" na IV Konferencji „Pies i Kot - od schroniska do skutecznej adopcji", Skałowo;
- wykład „Patologiczni zbieracze problemem społecznym" - spotkania naukowe PTETol, Warszawa;
- cykl webinarów „Genetyka psów" - Urszula Charytonik (Genetyka w hodowli psów, Genetyka umaszczeń psów, Marmurkowy zawrót głowy);
- webinar „Genetyka owczarków australijskich" - Urszula Charytonik;

- webinar „Behaviour as a tool for the assessment and managament of Feline arthritis" Dr. Margeret Gruen;
- warsztaty on line „Jak to z kotem było, czyli o ewolucji, genetyce, archeologii i..." Monika Januszewska;
- Certificate of Membership of the International Association of Animal Behavior Consultants.